ZARZĄD
---

Jolanta Fień - prezes

Ewa Grzech - wiceprezes

Anna Chmielarz - sekretarz

Magdalena Moskwa - skarbnik

Stanisława Bereś-Szemraj - członek zarządu

Liczba członków: 16


  ZDJĘCIA KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Koło 1
Koło 2
Koło 4
Koło 5
Koło 30
Koło10
Koło18
Koło20