ZARZĄD
---

Jolanta Fień - prezes

Ewa Kaszuba - wiceprezes

Anna Chrząstek - sekretarz

Małgorzata Wickowska - skarbnik

Barbara Cieślikowska - członek zarządu

Liczba członków: 60


  ZDJĘCIA KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Koło 1
Koło 2
Koło 4
Koło 5
Koło 30
Koło10
Koło18
Koło20